504 300 701
Złóż wniosek
Liczba samochodów, w którą inwestujesz to:
min 1
max 4
200
Wynagrodzenie miesięczne
200
Wynagrodzenie roczne
200
Wynagrodzenie w ciągu całej umowy
Wynagrodzenie miesięczne
200
Wynagrodzenie roczne
200
Wynagrodzenie w ciągu całej umowy
200

kontaktAUTO RENTIER SPÓŁKA Z.O.O

Siedziba firmy:
al. Solidarności 117/315
00-140 Warszawa

NIP:
5272879076

REGON:
38177024000000

KRS:
0000756930

Kapitał zakładowy 100 000.00 opłacony w całości.

Telefon: 504 300 701

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z witryny www.autorentier.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z w/w strony. Administratorem danych które Państwo pozostawią będzie AUTO RENTIER SP. Z O.O. Dane będą przetwarzane w celu realizacji marketingu naszych produktów oraz usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Mają Państwo m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisach szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające Nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.